Het onderhoud

Schoon, heel en veilig

afval2     boomwortels3     bank

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het stadsdeel en veel bewoners investeren erin, maar niettemin staan sommige zaken er haveloos bij en is er op sommige plaatsen veel zwerfvuil. Ook het grofvuil belandt hier en daar voortijdig op straat.
Voorjaar 2020 gaan we de klachten met betrekking tot de openbare ruimte inventariseren. Je kunt nu al opmerkingen (met plaatsaanduiding en liefst met foto’s) aanleveren bij
redactie hethogeland.amsterdam.