Huurders

Huurwoningen op Het Hogeland zijn overwegend van de woningcorporatie Eigen Haard; er zijn ook woningen van Rochdale

Huurders bij Eigen Haard

Reparatie

Huurders van Eigen Haard kunnen reparatieverzoeken telefonisch, schriftelijk of via e-mail indienen.
Telefonisch kunt u  contact opnemen op werkdagen  tussen 8.30 en 9:00 uur: (020) 6 801 801

Spoedeisende reparatieverzoeken (calamiteiten)
Buiten bovengenoemde tijden en in het weekend wordt u via hetzelfde telefoonnummer:
(020) 680 18 01 doorverwezen naar een boodschappendienst.

Verwarming en geiser

Op uw cv-installatie of geiser zit doorgaans een sticker met het telefoonnummer van de betreffende storingsdienst. Is er geen sticker, dan kunt u het probleem melden via: (020) 6 801 801

Ruitbreuk

Bij ruitbreuk belt u:  (020) 6 801 801

Lampen, verlichting en elektra

Bij een defect aan:
– lampen in de gemeenschappelijke ruimten
– elektrische deuropeners
– halofoons
– de elektrische installatie in uw woning
belt u  (020) 6 801 801

Geschillencommissie Eigen Haard

Wilt u een klacht voorleggen aan de geschillencommissie van Eigen Haard?
Stuur dan uw brief, voorzien van eventuele bewijsstukken, uw naam, adres en telefoonnummer aan: Eigen Haard, t.a.v. Geschillencommissie.

 

Huurders bij Rochdale

Bezoekadres

Bos en Lommerplein 303  Amsterdam
Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Algemene informatie en folders

rochdale.nl

Reparatie

Huurders van Rochdale kunnen reparatieverzoeken via de site, telefonisch of schriftelijk indienen.

via de site: rochdale.nl
Telefonisch: 020 2 150 000
Schriftelijk: Postbus 56659  1040 AR Amsterdam

Buiten bovengenoemde tijden en bij calamiteiten is Rochdale bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer 020 2 150 000.

Centrale verwarming (CV-ketel) en geiser

Heeft u een storing van de CV-ketel, controleer eerst de waterdruk. Als dit niet de veroorzaker is van het probleem, kunt u de storing telefonisch doorgeven via 020 2 150 000.

Ruitbreuk

Bij ruitbreuk belt u 020 2 150 000.

Lampen, verlichting en elektra

Bij een defect aan:

  • lampen in de gemeenschappelihjke ruimten
  • elektrische deuropeners
  • halofoons
  • de elektrische installatie van uw woning

belt u met Rochdale, 020 2 150 000.

Geschillenadviescommissie Rochdale

Als Rochdale er niet in slaagt een klacht naar  tevredenheid op te lossen, is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie.
Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een lid namens de bewoners en een lid namens Rochdale.
Wilt u een klacht voorleggen aan de geschillencommissie van Rochdale? Stuur dan uw brief, voorzien van eventuele bewijsstukken, uw naam, adres en telefoonnummer aan:
Rochdale t.a.v. Geschillencommissie, Postbus 56659  1040AR Amsterdam.