Natuur

 

Vogels

Een paar jaar geleden hebben Pieter van Franeker en Toon Niël een inventarisatie gemaakt van de vogelsoorten op en rond Het Hogeland. Op 23 mei 2018, midden op de dag, hebben we die rondgang nog eens een keer gemaakt. We zagen zo’n 30 soorten, allemaal vogels die je dagelijks in je omgeving kunt aantreffen:

Heb je aanvullende waarnemingen? Stuur ze in!

zwartkop

zwartkop

zwartekraai

zwarte kraai

wildeeend

wilde eend

winterkoning

winterkoning

waterhoen

waterhoen

vink

vink

putter

putter

merel

merel

meerkoet

meerkoet

krakeend

krakeend

koolmees

koolmees

kokmeeuw

kokmeeuw

knobbelzwaan

knobbelzwaan

kleinemantelmeeuw

kl.mantelmeeuw

kauw

kauw

huismus

huismus

houtduif

houtduif

halsbandparkiet

halsbandparkiet

gierzwaluw

gierzwaluw

ekster

ekster

boerenzwaluw

boerenzwaluw

zilvermeeuw

gr bonte specht

vlaamse gaai

spreeuw

aalscholver

aalscholver

scholekster

groenling

kneu

blauwe reiger

kleine karekiet

 

Het openbaar groen

vaart1 dijkje sluisjebruggetje

 

 

 

Er is veel groene ruimte in dit deel van Amsterdam-Noord en op sommige plaatsen ook echt ‘kwaliteitsgroen’. Veel bermen en oevers zien er mooi uit. Met wat gezamenlijke inspanning van bewoners, gemeente en instellingen, zou Het Hogeland kunnen uitgroeien tot een uniek stukje natuur-in-de-stad.
Tijdens een bewonersbijeenkomst een aantal jaren terug, bleek dat veel mensen het groen hoog op de agenda van de openbare ruimte hebben staan. Maar er was ook veel kritiek op de wijze waarop het groen wordt aangelegd en onderhouden. De meest geuite klachten:

  • Er zijn in de omgeving veel bomen gekapt, ook oude en mooie bomen, vaak zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom dat gebeurt;
  • Bomen en struiken die worden geplant lijken nogal eens gekozen vanwege hun onderhoudsarme eigenschappen; er zou meer kwaliteitsgroen moeten komen;
  • Gras maaien gebeurt onzorgvuldig (vermalen blikjes waar kinderen zich aan kunnen verwonden);
  • Veel plaatsen zijn overwoekerd met onkruid;
  • Er zijn veel boomwortels en weggedrukte bestratingselementen die als wrakstukken boven het maaiveld uitsteken.

Voorjaar 2020 gaan we de klachten met betrekking tot de openbare ruimte inventariseren. Je kunt nu al opmerkingen (liefst met foto’s) aanleveren bij redactie hethogeland.amsterdam.

Big Five

De stadsecoloog Fred Haaijen houdt van tijd tot tijd fietstochten door Noord onder de titel Big Five. Afhankelijk van het seizoen zie je dan ijsvogels, Noordse woelmuizen, roofvogels, ringslangen, weidevogels en wilde bloemen en planten zoals de wilde orchidee.
Opgeven en Informatie bij Silvia Kuckulus, s.kuckulus@amsterdam.nl