Geluidbeleid

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen.  Het voorstel gaat nu de inspraak in. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid op 1 januari 2018 in werking treedt.

Als u wilt inspreken op de plannen, de inspraakperiode voor het nieuwe geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen loopt nog tot 22 september 2017.
U kunt de stukken vinden via: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/