blauwe parkeerzone omgeving Gutserstraat en omgeving Boorderstraat

Het is een nogal slordige inspraakronde die de bestuurscommissie Noord over de schutting gooit* maar het komt erop neer dat je je commentaar tot en met 1 september kunt mailen naar verkeernoord@amsterdam.nl.
Er is ook een telefoonnummer: 06 83 63 50 00.

*In een huis-aan-huisbrief wordt een gebrekkige inspraakronde aangekondigd met de Corona-crisis als rechtvaardiging.
Waarom betaald parkeren? Omdat, aldus de bestuurscommissie, er bewonersklachten kwamen toen in het omliggende gebied betaald parkeren werd ingevoerd…
Verdere informatie wordt niet gegeven (welk beleid, welk tijdpad, wat gaat het kosten). Een informatie-website evenmin..