buurtbudget terrasdorp: verbeter je buurt

De gemeente Amsterdam heeft voor Terrasdorp, waartoe ook Het Hogeland behoort, een verbeterbudget van € 250.000 gereserveerd. De procedure voor het bepalen van de onderwerpen waarvoor dat budget zal worden ingezet, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak. Maar nu is er weer begonnen met het inventariseren van de zaken die bewoners belangrijk vinden.

Op 9 juni hebben 300 willekeurige (ingelote) buurtbewoners een persoonlijke brief gekregen om deel te nemen aan (online) ‘gesprekstafels’. Daarnaast krijgen alle huishoudens een enquête waarin zij hun voorkeuren kunnen aangeven. Enquetes kunnen ook online worden ingevuld via deze link.

De gesprekstafels vinden plaats in de week van 15 juni. Als je hieraan wil deelnemen of als je meer informatie wil, kun je  contact opnemen met Metin Karatas via buurtbudgetnoord@amsterdam.nl of via 0683531114.

Globale planning buurtbudget

9 – 22 juni
de vijf belangrijkste thema’s worden gekozen;
22 juni – 3 juli
op weg met je plan (hulp aanbieden aan mensen die een plan willen maken, gesprek voeren over de thema’s en verbindingen zoeken);
3 juli – 5 september
plannen indienen (iedereen, ook mensen van buiten de buurt, mogen plannen indienen);
5 september – 10 oktober
ambtelijke check van de haalbaarheid van de plannen (mag dit, kan dit?);
12 – 30 oktober
online stemmen op plannen;
31 oktober
feestelijke bijeenkomst (als dit mogelijk is).