Categoriearchief: openbaar gebied

Een mobiliteitsplan voor Noord: 23 juni

Amsterdam Noord groeit. Van 100.000 inwoners nu, naar mogelijk 150.000 inwoners in 2040. Al deze mensen willen zich verplaatsen. Te voet, met de fiets, auto of openbaar vervoer.
De gemeente wil je betrekken bij het mobiliteitsplan: je  kunt meepraten tijdens een internetbijeenkomst op dinsdag 23 juni, van 20:00 – 22:00.
Aanmelden via: Mobiliteitsplan Noord

buurtbudget terrasdorp: verbeter je buurt

De gemeente Amsterdam heeft voor Terrasdorp, waartoe ook Het Hogeland behoort, een verbeterbudget van € 250.000 gereserveerd. De procedure voor het bepalen van de onderwerpen waarvoor dat budget zal worden ingezet, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak. Maar nu is er weer begonnen met het inventariseren van de zaken die bewoners belangrijk vinden.

Op 9 juni hebben 300 willekeurige (ingelote) buurtbewoners een persoonlijke brief gekregen om deel te nemen aan (online) ‘gesprekstafels’. Daarnaast krijgen alle huishoudens een enquête waarin zij hun voorkeuren kunnen aangeven. Enquetes kunnen ook online worden ingevuld via deze link.

De gesprekstafels vinden plaats in de week van 15 juni. Als je hieraan wil deelnemen of als je meer informatie wil, kun je  contact opnemen met Metin Karatas via buurtbudgetnoord@amsterdam.nl of via 0683531114.

Globale planning buurtbudget

9 – 22 juni
de vijf belangrijkste thema’s worden gekozen;
22 juni – 3 juli
op weg met je plan (hulp aanbieden aan mensen die een plan willen maken, gesprek voeren over de thema’s en verbindingen zoeken);
3 juli – 5 september
plannen indienen (iedereen, ook mensen van buiten de buurt, mogen plannen indienen);
5 september – 10 oktober
ambtelijke check van de haalbaarheid van de plannen (mag dit, kan dit?);
12 – 30 oktober
online stemmen op plannen;
31 oktober
feestelijke bijeenkomst (als dit mogelijk is).

De damwanden worden er uitgetrokken: nu mondkapjes én oordopjes op

Aan de Klaprozenweg wordt gewerkt aan een groot complex van 450 woningen.
Vanaf 20 april worden de tijdelijk geplaatste damwanden uit de grond getrokken en afgevoerd, een karwei dat – en dat zal ons niet ontgaan – ongeveer 3 weken zal duren.  Er wordt van 07:00 tot 19:00 gewerkt en er is van 16 april t/m 18 mei een omleiding aan de Klaprozenweg.

Voor meer informatie vind je op deze link een nieuwsbrief van het bouwteam van Van Wijnen.

Ophalen grofvuil gaat veranderen

De gemeente gaat binnenkort een nieuwe methode voor het ophalen van grofvuil invoeren. In plaats van vaste ophaaldagen kun je straks je grofvuil aanmelden, waarna het op een vaste dag in de week wordt opgehaald. De methode is eerder uitgeprobeerd in Watergraafsmeer en wordt nu voor de hele stad doorgevoerd.
Er komt nader bericht wanneer de gemeente er mee begint. En vervolgens gaan wij goed kijken of het op Het Hogeland een verbetering betekent.

30 januari: ‘Genereus verbonden’

De onafhankelijke adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam werd ingesteld na de bestuurlijke impasse die ontstond rond een plan voor een fietsbrug naar het Java-eiland. De commissie werkt  in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam aan een advies over de oeververbindingen over het IJ. Het eerste deel van dit advies, de visie ‘Genereus verbonden’ wordt gepresenteerd op:
donderdag 30 januari 2020,  18:00 – 21:30 in de Concertzaal van de  Tolhuistuin, IJpromenade 2.
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via deze link
Je vindt de visie hier.
Voor de bewoners van Het Hogeland zijn natuurlijk de directe kwaliteiten van de  twee pontveren vanaf de NDSM-steiger van belang. Tot dusverre heeft de gemeente daar niet veel over laten horen.
 

 

 

 

 

De visie van de Commissie gaat  over de langere termijn en de ruimere stedelijke betekenis van de oeververbindingen. Er wordt gekeken naar een sluitende  binnenring van fietsverbindingen en tunnels en bruggen als mogelijke onderdelen daarvan. Zelfs een kabelbaan ter hoogte van de Houthavens is geopperd..
De volgende fase in het werk van deze commissie levert het concrete advies over de oeververbindingen. De verwachting is dat dit advies in het tweede kwartaal van 2020 verschijnt.

Quincy van der Bosch: buurtconciërge

Quincy van der Bosch is, als buurtconciërge van stadsdeel Noord, het aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en bezoekers als het gaat om een schone buurt. Neem contact met hem op bij problemen met bijvoorbeeld huisvuil, zwerfvuil of overlast van stank of ongedierte.
Contact: 06 1057 9864