Categoriearchief: openbaar gebied

19 augustus: vergroening NDSM-terrein

De Stichting NDSM-werf gaat zich de komende jaren bezighouden met de vergroening van het NDSM-terrein. Er komt ook meer ruimte voor sport en spel.
Het traject staat in de startfase, en om de behoeften van de buurt te peilen wordt er een bijeenkomst voor buurtbewoners georgniseerd op:
19 augustus 19:30 – 21:30
café Pllek, T.T. Neveritaweg 59, 1033 WB Amsterdam
Iedereen is welkom! Meer informatie  op deze link. Aanmelden via dit webadres.

blauwe parkeerzone omgeving Gutserstraat en omgeving Boorderstraat

Het is een nogal slordige inspraakronde die de bestuurscommissie Noord over de schutting gooit* maar het komt erop neer dat je je commentaar tot en met 1 september kunt mailen naar verkeernoord@amsterdam.nl.
Er is ook een telefoonnummer: 06 83 63 50 00.

*In een huis-aan-huisbrief wordt een gebrekkige inspraakronde aangekondigd met de Corona-crisis als rechtvaardiging.
Waarom betaald parkeren? Omdat, aldus de bestuurscommissie, er bewonersklachten kwamen toen in het omliggende gebied betaald parkeren werd ingevoerd…
Verdere informatie wordt niet gegeven (welk beleid, welk tijdpad, wat gaat het kosten). Een informatie-website evenmin..

Wat gaat er gebeuren met de pontverbindingen?

Al een paar dagen een straffe zuidwestenwind, kracht 5, dat is een uitstekend moment om na te denken hoe het straks zal toegaan op de fietsbruggen van 12,5 m hoogte die de gemeente over het IJ wil aanleggen.
De pontverbindingen NDSM – Pontsteiger en Van Hasseltweg – Azartplein zijn alvast overbodig verklaard in het recent uitgebrachte “Advies oversteek IJ”.
De gemeente lijkt zich niet erg te realiseren dat Noorderlingen gehecht zijn aan hun ‘pontjes’. Alle reden dus om goed te letten op het verdere verloop van deze plannen.

Binnenkort kunnen bewoners en belanghebbenden via een online tool reageren op het advies. We houden jullie op de hoogte.
Meer informatie van gemeentewege op deze link.

Een mobiliteitsplan voor Noord: 23 juni

Amsterdam Noord groeit. Van 100.000 inwoners nu, naar mogelijk 150.000 inwoners in 2040. Al deze mensen willen zich verplaatsen. Te voet, met de fiets, auto of openbaar vervoer.
De gemeente wil je betrekken bij het mobiliteitsplan: je  kunt meepraten tijdens een internetbijeenkomst op dinsdag 23 juni, van 20:00 – 22:00.
Aanmelden via: Mobiliteitsplan Noord

buurtbudget terrasdorp: verbeter je buurt

De gemeente Amsterdam heeft voor Terrasdorp, waartoe ook Het Hogeland behoort, een verbeterbudget van € 250.000 gereserveerd. De procedure voor het bepalen van de onderwerpen waarvoor dat budget zal worden ingezet, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak. Maar nu is er weer begonnen met het inventariseren van de zaken die bewoners belangrijk vinden.

Op 9 juni hebben 300 willekeurige (ingelote) buurtbewoners een persoonlijke brief gekregen om deel te nemen aan (online) ‘gesprekstafels’. Daarnaast krijgen alle huishoudens een enquête waarin zij hun voorkeuren kunnen aangeven. Enquetes kunnen ook online worden ingevuld via deze link.

De gesprekstafels vinden plaats in de week van 15 juni. Als je hieraan wil deelnemen of als je meer informatie wil, kun je  contact opnemen met Metin Karatas via buurtbudgetnoord@amsterdam.nl of via 0683531114.

Globale planning buurtbudget

9 – 22 juni
de vijf belangrijkste thema’s worden gekozen;
22 juni – 3 juli
op weg met je plan (hulp aanbieden aan mensen die een plan willen maken, gesprek voeren over de thema’s en verbindingen zoeken);
3 juli – 5 september
plannen indienen (iedereen, ook mensen van buiten de buurt, mogen plannen indienen);
5 september – 10 oktober
ambtelijke check van de haalbaarheid van de plannen (mag dit, kan dit?);
12 – 30 oktober
online stemmen op plannen;
31 oktober
feestelijke bijeenkomst (als dit mogelijk is).

De damwanden worden er uitgetrokken: nu mondkapjes én oordopjes op

Aan de Klaprozenweg wordt gewerkt aan een groot complex van 450 woningen.
Vanaf 20 april worden de tijdelijk geplaatste damwanden uit de grond getrokken en afgevoerd, een karwei dat – en dat zal ons niet ontgaan – ongeveer 3 weken zal duren.  Er wordt van 07:00 tot 19:00 gewerkt en er is van 16 april t/m 18 mei een omleiding aan de Klaprozenweg.

Voor meer informatie vind je op deze link een nieuwsbrief van het bouwteam van Van Wijnen.